Handle-IT – digital elevhälsa på barnens villkor

03 maj 2022
11:30 - 12:00
Vård & Hälsa

Handle-IT – digital elevhälsa på barnens villkor

Pandemin har satt sina spår. Antalet besök till BUP i Halland ökade från 2020 till 2021 med 23 %.
Inom elevhälsan på skolor ser vi förutom en ökning av problematisk skolfrånvaro även en ökning av oro på grund av kriget i Ukraina och hot från Ryssland. En orolig bolåne och räntemarknad spär ytterligare på familjers oro och stress. Hur mår våra elever egentligen och hur kan skolornas elevhälsa optimera sitt arbete för att stärka elevernas mående och skolgång i dagens samhälle?  Lyssna in skolkuratorn som blev bjuden till Kina av AstraZeneca, som utvärderas av NHS och kom med i Microsoft for Startups på grund av sitt koncept som stärker alla delar kring ett barns skolgång och mående.

Jonas Svensson, grundare och VD Two Act AB

0