28. Hemligheten bakom de bästa verksamheterna

02 maj 2022
14:45 - 15:45
A5

28. Hemligheten bakom de bästa verksamheterna

Vad kännetecknar framgångsrika verksamheter och organisationer? Hur lyckas de bästa verksamheterna ha nöjda kunder, medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat? Det handlar inte primärt om de finansiella resultaten utan om att i hög grad uppnå verksamhetens syfte och tillfredsställa behoven hos dem som verksamheten är till för. Den gemensamma nämnaren bakom riktigt framgångsrika verksamheter baseras på ett antal principer och arbetssätt. Ta del av konkreta och tydliga råd för hur man kan lyckas med sitt utvecklingsarbete oavsett typ av verksamhet.

Henrik Eriksson, professor Chalmers Tekniska Högskola.
Seminariearrangör: KEF.

0