Hemmonitorering vid hematologisk sjukdom

21 nov 2023
15:15 - 15:45
Vård & Hälsa

Hemmonitorering vid hematologisk sjukdom

Med ett personcentrerat fokus följer vården med hem. Patienten kontrollerar sina värden via medskickad utrustning och skickar in via 1177. Vi undviker vårddygn och patienten befinner sig i hemmiljö.

Amanda Ahlin, sjuksköterska/projektledare, Hematologienenheten Skaraborgs Sjukhus
Seminariearrangör: Vårdförbundet