2. Hög arbetslöshet och samtidigt brist på kompetens – en svårlöslig ekvation

2. Hög arbetslöshet och samtidigt brist på kompetens – en svårlöslig ekvation

Men var ska man hitta personal? Kanske bland de ca 8% som är arbetslösa? Eller inte, eftersom många av dem saknar den kompetens som behövs. Vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder behöver sättas in framöver för att säkra kompetens i våra offentliga verksamheter? Om man jämför med Danmark så har de lägre arbetslöshet och satsar mer pengar på arbetsmarknadsutbildningar. Kan vi lära något av dem eller är förutsättningarna helt annorlunda i Sverige?

Oliver Rosengren (M) och Serkan Köse (S), Arbetsmarknadsutskottet samt Jeppe Sørensen, arbetsmarknadspolitisk konsult FHO och Adnan Habibija, arbetsmarknadspol. utredare LO.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare