95. Hon kallades hemmasittare: om skolan, tårarna och kampen i hallen

03 maj 2022
15:15 - 16:15
G1

95. Hon kallades hemmasittare: om skolan, tårarna och kampen i hallen

Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För det enskilda barnet men även för samhället kan en omfattande frånvaro från den obligatoriska skolan leda till stora svårigheter och kostnader. En ofullständig grundskoleutbildning ger små möjligheter på arbetsmarknaden och kan innebära utanförskap och lidande. Vilka insatser krävs för att förhindra detta men även hjälpa de barn som blir hemmasittare? Ta del av Nadja Yllners berättelse om sin resa med dottern som var hemmasittare.

Nadja Yllner, författare av boken ”Hon kallades hemmasittare : om skolan, tårarna och kampen i hallen”.

0