128.Hoten från våldsbejakande extremister

128.Hoten från våldsbejakande extremister

Arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar och religiösa samfund. Hur allvarligt är problemet med våldsbejakande extremism? Hur hindrar vi radikalisering av ungdomar i förortsmiljöer?

Magnus Norell, terroristforskare, Pierre Durrani, religionshistoriker, Yassin Ekdahl, sekreterare Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Ahn-Za Hagström, enhetschef Säkerhetspolisen.

Moderator: Lotta Gröning, journalist Expressen.

0