Hot och våld i skolan

13 nov 2019
10:00 - 10:30
Tema Skola & Utbildning

Hot och våld i skolan

Hot och våld i skolan är ett av de största samhällsproblemen. För att kunna försvara rätten till utbildning måste rätten till trygghet kunna garanteras. I annat fall tvingas i praktiken elever till en miljö som kan skada dem. Seminariet behandlar de juridiska möjligheterna att säkra tryggheten.

Jan Melander, jurist med domarbakgrund även undervisat på Rektorsprogrammet.
Seminariearrangör: Karnov Group AB

0