40. Hur arbetar vi för ökad integration, bättre måluppfyllelse och ökat engagemang i våra skolor?

40. Hur arbetar vi för ökad integration, bättre måluppfyllelse och ökat engagemang i våra skolor?

Ta del av två goda exempel. Gislaveds Kommun talar om sin nya skolorganisation för det framtida samhället – med nya upptagningsområden möts elever från olika bostadsområden redan från förskoleklass. Kommunen redogör för tankarna bakom hur detta bidrar till att öka integrationen och förbättra resultaten, samt berättar om lärdomar och nya tankar utifrån erfarenheterna hittills. Nyköping Strand Utbildningscentrum har som tydligt mål att få elever att lyckas. Skolan berättar om sitt värdegrundsarbete och ger exempel på arbetssätt såsom t ex mötesordning och olika arenor för olika möten, mentorskapet och elevtidslinjen samt kursutvärderingar med GAP-analyser och förslag på åtgärder med eleverna i klassrummet.

Sonja Sävås, projektledare Gislaveds Kommun och Hannu Husa, rektor Nyköping Strand Utbildningscentrum, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

0