40. Hur arbetar vi för ökad integration, bättre måluppfyllelse och ökat engagemang i våra skolor?

40. Hur arbetar vi för ökad integration, bättre måluppfyllelse och ökat engagemang i våra skolor?

Gislaveds kommun har en ny skolorganisation för det framtida samhället med nya upptagningsområden där elever från olika bostadsområden möts redan från förskoleklass. Vilka är erfarenheterna och hur har det bidragit till att öka integrationen och förbättra resultaten? Nyköping Strand Utbildningscentrum prioriterar värdegrundsarbete samt mentorskap och kursutvärderingar med GAP-analyser. Allt för att få eleverna att lyckas.

Sonja Sävås, projektledare Gislaved och Hannu Husa, rektor Nyköping Strand, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ.

0