Hur bygger vi det goda samhället?

13 nov 2019
09:15 - 09:45
Tema Vård & Omsorg

Hur bygger vi det goda samhället?

Att ge unga en god start i livet och att ta hand om våra äldre borde vara en självklarhet i varje välfungerande samhälle. Solhemmet vill med kulturanpassad arkitektur råda bot på dagens kortsiktighet inom skola, vård och omsorg.

Nils Freckeus, arkitekt och ingenjör med inriktning klassisk arkitektur, Solhemmet Samhällsfastigheter AB
Seminariearrangör: Solhemmet Samhällsfastigheter AB

13 nov 2019
09:15 - 09:45
Tema Vård & Omsorg

Hur bygger vi det goda samhället?

Att ge unga en god start i livet och att ta hand om våra äldre borde vara en självklarhet i varje välfungerande samhälle. Solhemmet vill med kulturanpassad arkitektur råda bot på dagens kortsiktighet inom skola, vård och omsorg.

Nils Freckeus, arkitekt och ingenjör med inriktning klassisk arkitektur, Solhemmet Samhällsfastigheter AB
Seminariearrangör: Solhemmet Samhällsfastigheter AB

0