Hur designar vi för en lärande statsförvaltning

08 mar 2022
08:15 - 09:15

Hur designar vi för en lärande statsförvaltning

I en alltmer komplex omvärld behöver vi förnya och organisera annorlunda. Kanske även så i den svenska statsförvaltningen? Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning, vilka värden skulle det ge och vilka internationella exempel kan vi inspireras av. På vilket sätt skulle en lärande statsförvaltning kunna bidra till samhällets välfärd? Efter några internationella inspirerande exempel på hur offentlig sektor förnyas i vår omvärld, blickar vi inåt tillsammans med företrädare från Governance Innovation Sveriges nätverk.

Moderatorer: Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan SVID och Lovisa Vildö, projektledare RISE.
Seminariearrangör: Governance Innovation Sverige GOVIS.

0