43. Hur designar vi för en lärande statsförvaltning?

43. Hur designar vi för en lärande statsförvaltning?

I en alltmer komplex omvärld behöver vi förnya och organisera oss annorlunda. Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning? På vilket sätt skulle en lärande statsförvaltning kunna bidra till samhällets välfärd? Kom och inspireras från myndigheter som vågat pröva och ta del av deras insikter och vilka värden systemlärande design kunnat ge.

Sol Vikström, projektledare och Elin Engström, designstrateg SVID, Kristina Althoff, Strateg digitalisering och innovation Statskontoret, Martin Lagerström, Executive coach/consultant/advisor SCB och Ulrika Domellöf Mattsson, Specialist Öppna data, digital utveckling DIGG.
Moderatorer: Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan SVID.
Seminariearrangör: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

0