8. Hur farligt är det att jobba vid en myndighet?

12 Nov 2019
11:10 - 12:10

8. Hur farligt är det att jobba vid en myndighet?

Risken för att utsättas för hot eller våld i tjänsten är stor för den som är arbetar vid en myndighet, något myndigheterna själva är väl medvetna om. De flesta har gjort riskanalyser, och närmare 90 procent erbjuder någon form av stöd till den som drabbas. En vanlig insats för att förebygga problemet är utbildningar i bemötande, men även mer handfasta åtgärder, som att säkerhetspersonal blir mer synlig. Extra svårt för myndigheterna att hantera är hot och trakasserier på sociala medier, där det är svårt att dra gränsen mellan privatperson och tjänsteman.

Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör Statskontoret, Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde Kronofogdemyndigheten och Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.

0