8. Hur farligt är det att jobba vid en myndighet?

8. Hur farligt är det att jobba vid en myndighet?

Risken att utsättas för hot eller våld i tjänsten är stor för den som arbetar vid en myndighet, något myndigheterna själva är väl medvetna om. De flesta har gjort riskanalyser, och närmare 90 procent erbjuder någon form av stöd till den som drabbas. En vanlig insats för att förebygga problemet är utbildningar i bemötande, men även mer handfasta åtgärder, som att säkerhetspersonal blir mer synlig. En utmaning för myndigheterna är hot och trakasserier på sociala medier, där det är svårt att dra gränsen mellan privatperson och tjänsteman.

Christina Gellerbrant Hagberg, Rikskronofogde och gd Kronofogden och Erna Zelmin-Ekenhem, gd Arbetsmiljöverket.
Moderator: Anna Kelly, förändringsledare och digitaliseringsexpert

0