68. Hur får vi en kunskapsskola för tillväxt?

13 nov 2019
08:50 - 10:10

68. Hur får vi en kunskapsskola för tillväxt?

En växande andel elever går ut grundskolan utan godkänt i kärnämnen och resultaten har över tid fallit i internationella kunskapsmätningar. En bra utbildning är viktig för den enskilde, men det är också viktigt för den ekonomiska tillväxten i ett land. Forskning visar att länder med bättre resultat i mätningar som PISA och TIMMS har högre ekonomisk tillväxt. Forskning visar också vilken effekt olika skolpolitiskt relevanta faktorer har på PISA-resultaten. Så vilka är de viktigaste skolpolitiska reformerna för att höja PISA-resultaten i Sverige och därmed på sikt även tillväxten.

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv och Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv

0