Hur får vi kontroll på outsourcad verksamhet?

13 nov 2019
10:45 - 11:15
Smartare Samhälle

Hur får vi kontroll på outsourcad verksamhet?

Outsourcing handlar om att skapa hållbara samarbeten med leverantörer och andra privata utförare. Vi diskuterar ansvar, kravställning och uppföljning samt hur man kan bibehålla styrning och kontroll över utlagd verksamhet.

Martin Krüger, Partner Forensics och Tristan Davaine, Governance, Risk & Compliance, KPMG
Seminariearrangör: KPMG

0