117.Hur hanterar kommuner en ständig befolkningsminskning på bästa sätt?

117.Hur hanterar kommuner en ständig befolkningsminskning på bästa sätt?

Kraven som kommuner med ihållande befolkningsminskning ställs inför är höga men inte oöverstigliga. I en fallstudie har vi klarlagt en rad kritiska faktorer som bidrar till att både ekonomi och verksamhetens kvalitet kan bibehållas, trots utmanande yttre förutsättningar.

Hans Knutsson, ekon. dr Företagsekonomiska institutionen Lunds universitet, Sven-Åke Draxten (S), kommunstyrelsens ordförande och Bengt Flykt, kommunchef, Bräcke kommun samt Mikael Lindfors (S), kommunstyrelsens ordförande och Katarzyna Wikström, kommunchef, Norsjö kommun.
Moderator: Bengt-Olof Knutsson, projektledare SKL.

0