Hur kan en hållbar möteskultur skapa en större genomförandekraft i hela organisationen?

02 maj 2022
15:15 - 15:45
Öppet Forum

Hur kan en hållbar möteskultur skapa en större genomförandekraft i hela organisationen?

30% av alla arbetstid är mötestid för tjänstepersoner. För chefer och ledare är det mellan 50-90% visar studier. De senaste 20 åren har vi ökat antal möten med 50% och bara under pandemin med 10%. Då få organisationer har ansvarig för möteskulturen, som är den främsta kommunikationskanalen i en organisation, är det inte konstigt att kvalitén på många möten har övrigt att önska.

Under denna halvtimme får du ta del av hur man skapar en hållbar möteskultur. ”Varje möte är en miniatyr av organisationskulturen”

Heléne Arvidsson, rådgivare inom ledarskap och möteskultur, vd för gr8meetings och Micke Darmell, föreläsare och författare gr8meetings.

0