107. Hur kan man komma till rätta med korruption?

04 maj 2022
08:30 - 09:30
A6

107. Hur kan man komma till rätta med korruption?

En majoritet av jordens befolkning lever i länder med svårt korrupta offentliga institutioner vilket har mycket negativa effekter på deras livssituation. Länge var detta ett problem som ignorerades, men sedan slutet på 1990-talet har många s k ”good governance” program startats. Dessvärre visar studier att effekterna av dem är små eller obefintliga. Att man i så stor utsträckning misslyckas med att motverka systemisk korruption handlar om brister med att lokalisera och definiera problemet, samt att området kommit att domineras av en teori som bygger på ett missförstånd om problemets grundläggande natur.

Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap och en av grundarna till ”The Quality of Government Institute” vid Göteborgs universitet.

0