91. Hur kan man styra i ett komplext politiskt landskap?

91. Hur kan man styra i ett komplext politiskt landskap?

Historiskt har ett traditionellt samlingsstyre dominerat i kommunerna medan det numera brukar beskrivas som ett mellanting mellan ett samlingsstyre och parlamentarism. Vilka är för- och nackdelarna med vårt system? Vad innebär trenden med fler blocköverskridande styren i kommunerna? Kommunallagen tar sin utgångspunkt i starka majoriteter. Vad innebär det för de minoritetsstyren som ökat under de senaste mandatperioderna? Vi ser utmaningar för styren att hantera förekomsten av så kallade politiska vildar. Vad innebär det?

Johan Wänström, universitetslektor Linköpings universitet, Axel Josefson, (M) KSO Göteborgs stad, Helena Linde, förbundsjurist, Björn Kullander, handläggare och Martin Lidhamn, handläggare, SKR.

0