68. Hur kan offentliga inköp bidra till cirkulär ekonomi, fossilfrihet och ett mer robust samhälle?

68. Hur kan offentliga inköp bidra till cirkulär ekonomi, fossilfrihet och ett mer robust samhälle?

Omställningen till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle är nödvändig, inte bara för klimatet utan också för ekonomin och försörjningstryggheten. Inköp är nyckeln för att ändra offentlig sektors konsumtionsmönster – vad som köps och hur det köps är effektiva verktyg för att genomdriva politiska mål och leverera på omställningen. I seminariet presenteras hur Nederländerna jobbar med frågan. En expertpanel diskuterar vad man kan lära av det holländska exemplet och vad som är på gång i Sverige.

Joan Prummel, internationell rådgivare för cirkulär ekonomi på Departementet för infrastruktur och vattenförsörjning i Nederländerna och Kristian Hemström, hållbarhetschef Upphandlingsmyndigheten.
Moderator: Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten.
Seminariespråk: Delvis Engelska