Hur kan varm teknologi hjälpa äldre att bli mer inkluderade i en digital värld?

14 nov 2019
11:00 - 11:15
Smartare Samhälle

Hur kan varm teknologi hjälpa äldre att bli mer inkluderade i en digital värld?

Allt fler seniorer idag upplever ensamhet och utanförskap. Samtidigt så är vårdtjänsten enormt belastad och har svårt att få tid till uppföljning och kvalitetstid. No Isolation berättar om hur de jobbar med KOMP Pro för att underlätta och förbättra vardagen för senioren och vården.

Anders Ruud Sørli, Partner Manager No Isolation
Seminariearrangör: No Isolation

0