154.Hur kan vi jämföra och ranka hälso- och sjukvårdens kvalitet för landsting och vårdgivare?

154.Hur kan vi jämföra och ranka hälso- och sjukvårdens kvalitet för landsting och vårdgivare?

Det finns nu allt bättre tillgång på data om hälso-och sjukvårdens kvalitet. Det mesta publiceras öppet på hemsidor och i rapporter och används både i den offentliga debatten, i medierapportering och vid olika rankingar av hälso-och sjukvårdens kvalitet. Men vad kan vi egentligen säga om ett landsting, ett sjukhus eller en vårdcentrals kvalitet? Om Dagens Medicins sjukhusranking, kvalitetsindex för hjärtinfarktvård och jämförelser av diabetesvårdens kvalitet.

Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, Soffia Gudbjörnsdottir, Nationella Diabetesregistret och Annica Ravn-Fischer, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Moderator: Fredrik Westander, SKL.

0