116. Hur motverkar vi normaliseringen av hat och hot i det demokratiska samtalet?

116. Hur motverkar vi normaliseringen av hat och hot i det demokratiska samtalet?

Hat och hot mot politiker har under senare år uppmärksammats som ett växande problem i demokratiska samhällen. Det är viktigt att systematiskt förebygga och göra riskanalyser för att så långt som möjligt minimera att hot och hat uppstår. I seminariet presenteras dels ny forskning kring Att fatta svåra beslut och vad förtroendevalda själva kännetecknar som svåra beslut, och att dessa beslut också kan leda till  konflikt och spänning. Därefter lyfter vi två metoder som kan utgöra möjligheter för att motverka normalisering genom att förebygga på ett tidigt stadium. Komplexa dialoger och verktyget Riskguiden, en digital tjänst för risk- och konfliktanalys.

Jenny de Fine Licht, docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet, Jan Klauser, säkerhetssamordnare Ängelholms kommun samt Anna-Lena Pogulis och Ulrika Stöök, SKR.