82. Hur kan vi tillsammans skapa hälsofrämjande skolor?

82. Hur kan vi tillsammans skapa hälsofrämjande skolor?

Den fysiska miljön ger stora möjligheter till att öka fysisk aktivitet och minska psykisk stress, vilket är utmaningar i många skolor idag. Hur får vi in det i kravställningen när vi planerar, ritar och bygger skolor? Kattegattgymnasiet i Halmstad har under flera år satsat på att bli Sveriges hjärnsmartaste skola. Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna. White är en av de ledande skolarkitekterna i Sverige och delar med sig av goda exempel på hur psykisk och fysisk hälsa kan ritas in i en skola. Skanska utvecklar och bygger skolor över hela Sverige och har stor erfarenhet av samverkan i tidiga skeden. Hur fångar vi upp samhällets behov in i skolprojektet och hur kan vi mäta om det har lyckats?

Frank Wedding, rektor Kattegattgymnasiet Halmstad, Niklas Singstedt, arkitekt och partner White och Erik Bragg, affärsutvecklingschef skolor Skanska.
Moderator: Emilie Schelin, Public Affairs Manager, Skanska
Seminariearrangör: Skanska.

0