149. Hur klarar vi välfärdens kompetensförsörjning?

149. Hur klarar vi välfärdens kompetensförsörjning?

Konkurrensen om arbetskraft hårdnar och hela arbetsmarknaden står inför en rekryteringsutmaning. För kommuner och regioner handlar det om att fortsätta locka nya medarbetare men framförallt om att bättre utnyttja befintliga medarbetares kompetens. Hur lyckas vi med det? På det här seminariet presenteras två nya undersökningar om ungas attityder till välfärdsjobben och hur drivkrafterna att byta yrke ser ut bland yrkesverksamma. Vi diskuterar hur kommuner och regioner kan attrahera nya yrkesgrupper och skapa förutsättningar för livslångt lärande samt vad staten kan göra för att klara kompetensförsörjningen till välfärden.

Helene Odenljung (L), kommunalråd Göteborg, Marina Olsson, HR-direktör, Västra Götalandsregionen, Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström och ansvarig för vuxen- och folkutbildning, Bodil Umegård, analytiker SKL och Johanna Öqvist, utredare SKL.
Moderator: Kalle Berg

0