149. Hur klarar vi välfärdens kompetensförsörjning?

14 Nov 2019
13:10 - 14:10

149. Hur klarar vi välfärdens kompetensförsörjning?

Konkurrensen om arbetskraft hårdnar och hela arbetsmarknaden står inför en rekryteringsutmaning. För kommuner och regioner handlar det om att fortsätta locka nya medarbetare men framförallt om att bättre utnyttja befintliga medarbetares kompetens. Hur lyckas vi med det? På det här seminariet presenteras två nya undersökningar om ungas attityder till välfärdsjobben och hur drivkrafterna att byta yrke ser ut bland yrkesverksamma. Vi diskuterar hur kommuner och regioner kan attrahera nya yrkesgrupper och skapa förutsättningar för livslångt lärande samt vad staten kan göra för att klara kompetensförsörjningen till välfärden.

Företrädare från kommun, region och stat.
Moderator: Caroline Olsson, SKL

0