146. Paradoxala trender i nordisk kommunal förvaltning

14 nov 2019
12:50 - 13:50
G1

146. Paradoxala trender i nordisk kommunal förvaltning

De nordiska kommunerna är just nu präglade av två olika styrsystem. Det ena är det som lever kvar enligt New Public Management, dvs decentralisering, konkurrens, marknadsanpassning, kontraktsstyrning och prestationsmätning. Det andra är post-NPM, dvs nätverkshantering, samverkande och tillitsbaserade partnerskap. De nordiska kommunala ledarna måste därför utöva ett paradoxalt ledarskap i manövrering mellan olika ledningsparadigmer. Här får du en inblick i likheter och skillnader i hur det fungerar i praktiken i de nordiska kommunerna.

Morten Balle Hansen, professor i offentlig organisation och ledning vid Ålborgs universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF.

0