70. Hur leds vården bäst?

70. Hur leds vården bäst?

Hur leds vården bäst? Hur hanterar man som chef i vården personalbrist och resursbrist? Är mer pengar svaret, eller behövs det något annat? Att som chef utveckla vården är en svår uppgift med många utmaningar. Ledarskapet försvåras i många fall av detaljstyrning där mycket tid läggs på administration, bemanningsfrågor och rapportering. Det minskar chefernas möjligheter att vara närvarande i verksamheten och innebär i förlängningen att utrymmet att leda och utveckla vården blir för litet. Då återstår frågan, hur leds vården bäst?

Inledare och moderator: Laura Hartman, docent i nationalekonomi.
Veronica Magnusson, ordförande Vision, Staffan Isling, vd SKL, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet och Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

0