104. Hur lyckas man leverera bra undervisning under pandemin?

104. Hur lyckas man leverera bra undervisning under pandemin?

Pandemin har verkligen utmanat Sveriges skolor i deras arbete att uppnå målet att möjliggöra att alla elever ska få de bästa förutsättningarna att inhämta och utveckla kunskaper. På det här seminariet får ni träffa skolor som har lyckats med detta och höra om hur de tog itu med de utmaningar de stod inför. Google kommer även utifrån sitt perspektiv berätta om hur de som organisation kunnat stötta skolorna under den här mycket utmanande tiden.

Lotta Holm, verksamhetsutvecklare IT Säffle kommun, Sara Bruun, skolutvecklingsledare Höörs kommun, Emil Andersson, Head of Google Education Sweden och Daniel Johansson skolansvarig, Online Partner.

0