134. Hur lyfter vi innovation i offentlig sektor?

23 nov 2023
11:15 - 12:00

134. Hur lyfter vi innovation i offentlig sektor?

Kriser har ökat vikten och brådskan med innovation inom den offentliga sektorn. I en värld som kännetecknas av snabba förändringar och turbulens behöver man inte bara arbeta hårdare för att upprätthålla sin nuvarande verksamhet, utan också kontinuerligt anpassa sig till sin miljö och förnya sig för att proaktivt svara på förändrade medborgarbehov och deras förväntningar. Innovation sker inte spontant eller utan rätt stöd. Man måste aktivt odla den nödvändiga kapaciteten för att utnyttja innovation och bygga partnerskap med den privata sektorn och civilsamhällets organisationer för att underlätta meningsfull förändring på gräsrotsnivå.

Marco Daglio, chef för OPSI, OECD Observatory of Public Sector Innovation.
Seminariespråk: Engelska