109. Hur rustar vi framtidens samhällsmedborgare?

109. Hur rustar vi framtidens samhällsmedborgare?

I en tid av många förändringar och utmaningar vet vi att framtidens samhälle kommer bäras av dagens unga. Klimatförändringar, AI och förändrad demografi är några saker som skapar en ny verklighet. Hur kan vi stötta dem inför det som kommer? Hur kan skola och fritid hjälpa dem nå sina drömmar och fulla potential, och samtidigt bidra till det gemensamma samhället? Lyssna till ett samtal om att vända en negativ trend och modet att ifrågasätta och utveckla det vi gör idag.

Marko Anderot, rektor Rågsveds grundskola, Zaid Nackshbandi, chef Framtidens Hus i Rinkeby och Peter Bragner, grundskoledirektör Stockholms stad.
Moderator: Lotte Lindgren, projektledare Stockholms stad.
Seminariearrangör: Stockholms stad.