Hur säkrar samhället cybersäkerhet?

22 nov 2023
09:30 - 10:00
Swedacs monter - B08:26

Hur säkrar samhället cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är ämnet på allas läppar. Men vad görs i frågan? Här ger ICC/FMV och Swedac en nulägesbeskrivning samt berättar om vad som görs för att stärka och skydda. Bredare samhällsinsatser som pågår inom området kan fångas inom några av de EU-rättsakter som håller på att genomföras inom cyberområdet och där certifiering och ackreditering nämns som del i det.

Vi kommer också beröra cybersäkerheten i EU och det europeiska direktivet NIS2 som trädde i kraft i januari 2023. Detta direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, och kommuner, regioner och många andra offentliga institutioner omfattas av det.

I ett panelsamtal i vår monter deltar företrädare för Swedac och Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC).