15. Hur skapar vi ett säkert och tillitsfullt Sverige?

12 nov 2019
13:20 - 14:20
A1

15. Hur skapar vi ett säkert och tillitsfullt Sverige?

Tillit och säkerhet är fundamentalt viktigt för människors trygghet, ett välfungerande samhälle och näringslivets konkurrenskraft. Men omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya behov och förutsättningar. Hur säkerställer och utvecklar vi tillit, säkerhet och kvalitet i dagens samhälle? Och vilka är utmaningarna? Möt två företrädare som utifrån olika uppdrag och perspektiv lägger grunden för tillit i samhället.

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket och Ulf Hammarström, generaldirektör Swedac.
Seminariearrangör: Swedac

0