Hur skapar vi ett tryggare samhälle?

14 nov 2019
11:30 - 12:00
Tema Ledarskap & Utveckling

Hur skapar vi ett tryggare samhälle?

I Sveriges skolor vittnas om att mobbing, anlagda bränder, hot och våld blir allt vanligare. Den ökade brottsligheten slår hårt mot landets företagare och kostar företagen över 55 miljarder. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen och skapa ett tryggare samhälle?

Claes-Göran Hammar delar med sig av utmaningar och lärdomar från 30 år som säkerhetskonsult, bla från Gottsunda centrum, ett särskilt utsatt område.
Seminariearrangör: Cequred Group

0