18. Hur skapas framtidens kommun?

12 nov 2019
13:20 - 14:20
E-hallen

18. Hur skapas framtidens kommun?

Sveriges kommuner behöver förändras radikalt för att kunna erbjuda sina brukare/kunder minst lika bra service som idag men till en lägre kostnad. För att lyckas krävs nya arbetssätt, ett nytt slags ledarskap och en ny sorts organisering. Micco Grönholm, Head of Future i Helsingborgs stad (2017 års KvalitetsKommun), berättar om Helsingborgs förändrings- och innovationsarbete, var de befinner sig idag och vilka nödvändiga organisatoriska förflyttningar de ser framför sig.

Micco Grönholm, Head of Future Helsingborgs stad.

0