127. Hur ska vi hantera IS-återvändare?

127. Hur ska vi hantera IS-återvändare?

Stora krav ställs på Sveriges kommuner och myndigheter när återvändare från IS ska hanteras. Många lyfter samverkan som en lösning, men för att samverka krävs en gemensam utgångspunkt där ansvarsfrågan är klarlagd. IS terrorister som återvänder från konfliktområden gör det till miljöer de en gång lämnat – miljöer som finns kvar. Att minska grogrunden för extremistmiljöerna är av största vikt. Hur är kunskapen och beredskapen inom kommuner, landsting och myndigheter när terrorister återvänder från konfliktområden?

Magnus Sandelin, grundare av stiftelsen Doku, Sofie Löwenmark, frilansjournalist, Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot för Centerpartiet
Moderator: Lotta Gröning

0