127. Hur ska vi hantera IS-återvändare?

127. Hur ska vi hantera IS-återvändare?

Stora krav ställs på Sveriges kommuner och myndigheter när återvändare från IS ska hanteras. Många lyfter samverkan som en lösning, men för att samverka krävs en gemensam utgångspunkt där ansvarsfrågan är klarlagd. IS-terrorister som återvänder från konfliktområden gör det till miljöer de en gång lämnat – miljöer som finns kvar. Att minska grogrunden för extremistmiljöer är av största vikt. Hur är kunskapen och beredskapen inom kommuner, regioner och myndigheter när terroristerna återvänder?

Magnus Sandelin, grundare av stiftelsen Doku, Sofie Löwenmark, frilansjournalist och medgrundare av Doku, Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot och Fredrik Hallström, biträdande enhetschef Säkerhetspolisen.
Moderator: Lotta Gröning, journalist.

0