70. Hur utformar man offentliga tjänster för den digitala tidsåldern?

03 maj 2022
11:30 - 12:15
A2

70. Hur utformar man offentliga tjänster för den digitala tidsåldern?

Världen förändras runt omkring oss. Tjänster som Uber, Amazon och andra har förändrat kundernas förväntningar på hur bra service ska se ut. Så hur kan den offentliga sektorn utnyttja den mentaliteten och utveckla ett tillvägagångssätt som uppfyller de förväntningar som medborgarna är vana vid? Det är lättare för de privata företagen för de behöver inte ta hänsyn till alla medborgare. När vi utformar offentliga tjänster idag måste vi se till att de fungerar online såväl som offline. Att använda nya arbetssätt ger mer glädje i din vardag och ökar framför allt kvaliteten på tjänsterna för medborgarna.

Simone Carrier, servicedesigner och innovationskonsult fokuserade på offentliga organisationer i Tyskland.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet
Seminariespråk: Engelska.

0