105. Informationsdriven vård – vad innebär det och hur genomför man det?

105. Informationsdriven vård – vad innebär det och hur genomför man det?

Möjligheten att med utgångspunkt i modern datatillgång och databearbetning utveckla sjukvården snabbare och smartare än tidigare ökar hela tiden. Med tillgång till data kan frågor hanteras med utgångspunkt i fakta från den egna verksamheten och leda till konkret och bestående förändring. Hur kan man exempelvis med hjälp av data minska antalet vårdplatser och samtidigt minska beläggningen utan att riskera att försämra kvaliteten?

Carolina Samuelsson, sjukhuschef Hallands sjukhus, Markus Lingman, utvecklingsstrateg Hallands sjukhus, Årets AI-svensk 2021 och Anders Ekholm, senior rådgivare Institutet för framtidsstudier.
Moderator: Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.

0