80. Ingen välfärd utan AI!?

80. Ingen välfärd utan AI!?

422000 orosanmälningar till Socialtjänsten, skenande kostnader för kronisk sjukdom, ökade vårdköer och skolor i kris, för att nämna några utmaningar. Har vi råd att inte använda modern teknologi som AI? Med nästa generations AI-system kommer nya möjligheter till beslutsstöd och automation, ett måste för att kunna hantera de allt större utmaningarna för den svenska välfärden. Men kan man verkligen lita på AI och hur ska man hantera de ökande cyberhoten? I detta seminarium kommer experter och välfärdsrepresentanter belysa hur AI på ett säkert sätt hjälper välfärden att frigöra tid för kärnuppdraget.

Daniel Akenine, nationell teknikchef, Sandra Elvin, nationell säkerhetschef, Microsoft, Anna Drotz, digitaliseringsdirektör Norrköpings kommun, Charlotta Kronblad, doktor i digital transformation Göteborgs Universitet, Markus Lingman, årets AI-svensk 2020 och adj. professor Hallands sjukhus och Ingela Lidén, förvaltningschef digitalisering IT och MT på Region Skåne.
Moderator: Jennica Andersson, Publik Sektor chef Microsoft.
Seminariearrangör: Microsoft.