105. Inköpens betydelse för Sveriges motståndskraft

105. Inköpens betydelse för Sveriges motståndskraft

Sveriges beroende av den globala marknaden har gjort att hyllorna gapar tomma. Hur får vi till en bättre robusthet i våra leveranser och avtal? Hur kan inköp bidra till att höja Sveriges motståndskraft och bygga upp det civila försvaret? Hur tänker de stora beställarna och hur tänker leverantörerna? Det är frågor som tas upp på Upphandlingsmyndighetens seminarium.

Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten, Lars Loftäng, avdelningschef Koncerninköp Västra Götalandsregionen, Petrus Laestadius, vice vd Swedish Medtech och Monica Skagne, vd Adda.
Moderator: Erik Blix, journalist Sveriges Radio