29. Innovationsdriven stadsutveckling

12 nov 2019
15:00 - 16:00
H1

29. Innovationsdriven stadsutveckling

Med den senaste tekniken hela vägen från bergtäkt till bostad byggs samhällen med innovationskraft från start till slut. Skanska berättar om hur de i samverkan arbetar med innovationsdriven stadsutveckling med hjälp av teknik och forskning för att skapa attraktiva, hållbara och trygga platser att verka och leva i. I ett samtal med politiker diskuterar vi också vad som krävs för att bana väg för framtida innovationskraft.

Sofie Jonsson, projektledare Sustainovation, Skanska och Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande Härryda kommun.
Seminariearrangör: Skanska Sverige AB.

0