29. Innovationsdriven stadsutveckling

12 Nov 2019
15:00 - 16:00

29. Innovationsdriven stadsutveckling

Med den senaste tekniken hela vägen från bergtäkt till bostad byggs samhällen med innovationskraft från start till slut. Skanska berättar om hur de i samverkan arbetar med innovationsdriven stadsutveckling med hjälp av teknik och forskning för att skapa attraktiva, hållbara och trygga platser att verka och leva i.

Lars Henriksson, regionchef Skanska Sverige AB/ Nya Hem Göteborg.
Seminariearrangör: Skanska Sverige AB.

0