29. Innovationsdriven stadsutveckling

12 nov 2019
15:00 - 16:00

29. Innovationsdriven stadsutveckling

Med den senaste tekniken hela vägen från bergtäkt till bostad byggs samhällen med innovationskraft från start till slut. Skanska berättar om hur de i samverkan arbetar med innovationsdriven stadsutveckling med hjälp av teknik och forskning för att skapa attraktiva, hållbara och trygga platser att verka och leva i.

Lars Henriksson, affärsutvecklingschef Skanska Sverige AB.
Seminariearrangör: Skanska Sverige AB.

0