123. Innovationsförmåga i kommuner

123. Innovationsförmåga i kommuner

Hur ska en kommun klara av att erbjuda service och tjänster med hög kvalitet, trots begränsade resurser? En del av svaret handlar om att tänka och göra nytt, om att möta behov och skapa värde för medborgare på nya sätt. Men måste vi uppfinna hjulet 290 gånger? Hur kan vi bli bättre på att lära av varandra, kapa ledtider och samarbeta kring gemensamma utmaningar?

Lisa Olsson, innovationschef Helsingborgs stad, Eva-Marie Blusi Tyberg, innovationsstrateg Sundsvalls kommun, Carola Samuelsson, projektledare Borås stad och Jakob Hellman, enhetschef Vinnova.
Moderator: Jonatan Alamo Block, sektionschef SKR.

0