120.Innovationslabb för samhällsutveckling

120.Innovationslabb för samhällsutveckling

I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhällsutmaningarna blir mer komplexa, kraven och förväntningarna ökar och budgetar pressas. Ett uttryck för denna utveckling är bildandet av innovationslabb med uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer som i sig bidrar till förnyade förhållningssätt. Ta även del av Förnyelselabbets process, metoder och testmiljöer som just initierats och som ska leda till förbättrade livsvillkor för ensamkommande.

Jesper Christiansen, Nesta, Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet, Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier, Alex Liebert, ordförande Stiftelsen Svensk Industridesign, Inger Gustafsson, enhetschef Vinnova och Klas Danerlöv, ansvarig för innovationsfrågor SKL.

0