116. Innovativa digitala tjänster som ger bättre hälsa

04 maj 2022
08:30 - 09:30
G2

116. Innovativa digitala tjänster som ger bättre hälsa

En av välfärdens stora utmaningar är att den arbetsföra delen av befolkningen inte ökar i samma takt som de som behöver försörjas. För att klara välfärdsuppdraget behöver vi arbeta på nya sätt och nyttja digitaliseringens möjligheter. Och det finns goda exempel. Hälsocoach online i VGR förbättrar individers levnadsvanor och hälsa genom digital individuell coachning. I Region Stockholm finns en digital lösning för att behandla äldre patienters ångest och depression. Båda lösningarna bygger på en ökad tillgänglighet, något som inte är möjligt på samma sätt i traditionell vård och omsorg.

Moa Kuitunen, hälsopedagog Västra Götalandsregionen och Maria Nordmark, projektledare Dagnå UX.
Moderator: Malena Lau, utvecklingsledare Västra Götalandsregionen.

0