Integrera Agenda 2030 i styrning och ledning!

07 mar 2022
16:15 - 17:15

Integrera Agenda 2030 i styrning och ledning!

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens strategier för utveckling krävs att agendan blir en integrerad del i övergripande styrning och ledning. Det krävs också ett systematiskt arbete kring att skapa nulägesbilder, analysera, prioritera insatser, genomföra och följa upp. Men hur lyckas man med att integrera Agenda 2030 i styrning och ledning?

Christine Feuk, projektledare och Anna Eklöf, handläggare, SKR.

0