37. Integrera Agenda 2030 i styrning och ledning!

37. Integrera Agenda 2030 i styrning och ledning!

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens strategier för utveckling krävs att agendan blir en integrerad del i övergripande styrning och ledning. Det krävs också ett systematiskt arbete kring att skapa nulägesbilder, analysera, prioritera insatser, genomföra och följa upp. Men hur lyckas man med att integrera Agenda 2030 i styrning och ledning?

Josefine Eirefelt, hållbarhetschef och Linda Corneliusson Linde, utvecklingsstrateg Falkenberg kommun, Christine Feuk, projektledare och Anna Eklöf, handläggare, SKR.

0