145. Intern kontroll – för förtroende och utveckling!

145. Intern kontroll – för förtroende och utveckling!

En bra intern kontroll bidrar till att upprätthålla hållbara institutioner och en stabil förvaltning. Det handlar om att både bygga förtroende och utveckling. Varje styrelse och nämnd har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll och tjänstepersoner har uppdraget att bygga och utföra den. Kontrollen ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel, brister och oegentligheter. Men, den får inte vara teoretisk och komplicerad utan behöver vara logisk och enkel.

Anne Andersson kommundirektör och Ann-Kristin Sundelius processledare intern kontroll, Örebro kommun, Ulrika Warberg, samordnare ledningssystem Region Dalarna och Märit Melbi, SKL.
Moderator: Karin Tengdelius, SKL.

0