INV. Så klarar vi välfärden när fler lever längre

12 nov 2019
10:00 - 10:30
E-hallen

INV. Så klarar vi välfärden när fler lever längre

Svenska folket lever allt längre och 40-talisterna närmar sig 80-årsstrecket. Samtidigt bildar 90-talets stora barnkullar nu familj och skaffar barn. När behoven växer måste politiken prioritera välfärden. Stora resurstillskott krävs men det handlar också om fler medarbetare, bättre arbetsmiljö, innovation och smartare styrning för att säkra våra äldres rätt till en trygg ålderdom. Regeringen kommer att fortsätta skjuta till mer resurser men också utveckla välfärden genom att kroka arm med fack, kommuner och regioner i Välfärdskommissionen. Det är så vi har byggt Sverige och det är så vi ska utveckla Sverige vidare.

Magdalena Andersson, finansminister.
Programledare: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

0