Invigningsseminarium – En stark välfärd stärker Sverige

02 maj 2022
10:00 - 10:30
C

Invigningsseminarium – En stark välfärd stärker Sverige

En stark välfärd är avgörande för ett starkt Sverige. Pandemin gav oss viktiga lärdomar om hur vi behöver utveckla välfärden. Stora resurstillskott har skjutits till inte minst sjukvård och äldreomsorg, men för att klara behoven framåt krävs mer. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen och se till att resurserna går till det de är avsedda för. I ett spänt säkerhetspolitiskt läge där det behöver satsas på svenskt försvar måste politiken samtidigt säkra resurserna till välfärden. De många äldre som byggt vårt land och de stora barnkullar som nu behöver förskola och skola ska inte betala försvarsnotan – här går en tydlig skiljelinje i svensk politik. Svensk välfärd ska stå stark även i kris.

Mikael Damberg, finansminister.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

0