134. Involvera patienten så blir vården bättre

134. Involvera patienten så blir vården bättre

Digitaliseringen av vården ökar för varje dag. Det skapar nya möjligheter till allt snabbare vård för patienten, ökad nöjdhet, ökad patientsäkerhet och minskat dubbelarbete, om man gör på rätt sätt. Ett sätt är att involvera patienten i vårdprocessen där man har en tydlig process som styrs av systemet, vilket innebär att även sjuksköterskestudenter, nyanställda och tillfällig personal ser till att rätt information registreras i journalen. Ett annat sätt är att som på Oskarshamns sjukhus se till att specialister är digitalt tillgängliga redan vid första mötet mellan patient och allmänläkare.

Åke Åkesson, distriktsläkare och verksamhetschef på Borgholms hälsocentral, Linda Vogt, systemförvaltare och implementeringsansvarig STELPA och Mia Hägglöf, systemförvaltare Aleris Närsjukvård AB.
Moderator: Lasse Swahn, journalist.

0