78. I statens tjänst

78. I statens tjänst

Att vara chef på en statlig myndighet kan vara ett fantastiskt stimulerande uppdrag. Det kräver bred egen kompetens och profes sionella medarbetare som gör ett bra jobb. En viktig fråga är att säkerställa kompetensförsörjningen för att bibehålla en modern och rättssäker statsförvaltning. Hur möter man som chef dagens, och inte minst, morgondagens utmaningar för att behålla och locka till sig rätt medarbetare? Hur arbetar man som chef och ledare för att värna och stärka den statliga tjänstemannarollen och värdegrunden?

Inledare och moderator: Laura Hartman, docent i nationalekonomi.
Lena Nyberg, gd MUCF, Lars Amreus, gd Riksantikvarieämbetet, Britta Lejon, ordförande ST och Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S.

0