90. IT-system under attack

90. IT-system under attack

Att cyberhot har växt fram till ett omfattande globalt samhällsproblem råder det inget tvivel om. IT-systemen inom den offentliga sektorn behandlar känsliga uppgifter både om rikets säkerhet och personuppgifter. Systemen är uppkopplade mot nätet för att tillhandahålla och styra samhällsviktiga tekniska infrastrukturer så som elförsörjning och samhällstjänster i stort. Kravet på att informationen skyddas är mycket hög. Systemen är ständigt utsatta för IT-attacker och det finns stora brister, både vad gäller IT-säkerhet generellt, och att det inte finns ordentlig struktur kring informationssäkerheten. Hur skyddar vi oss från cyberhot och IT-attacker?

Fredrik Börjesson, säkerhetsstrateg Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Frida Rössel, Head of Sales Public Sector Nordics & CEE Google och Per-Johan Gelotte, Tf It-/digitaliseringschef Lidingö stad.
Moderator: Emanuel Karlsten, fristående journalist.

0