123. Juridik + AI = SANT

23 nov 2023
10:00 - 10:45

123. Juridik + AI = SANT

Digitalisering i offentlig sektor har både präglats och påverkats av juridiska diskussioner. Vad som är rätt och vad som är fel. Nu när AI har presenterat sig på allvar kommer digitaliseringsarbetet gå in i en ny fas, med ytterligare juridiska frågeställningar. Dessutom är några nya lagregler på väg att börja gälla. Hur kan vi arbeta för att det juridiska perspektivet ska vara en möjliggörare för verksamhetsutveckling där vi når den fulla potentialen av AI? Och hur ska vi arbeta tillsammans för att både möta den höga förändringstakten och skapa en hållbar och förtroendeskapande digitalisering?

Charlotte Arnell, juridisk rådgivare och Susanna Collijn, partner PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.