123. Juridik + AI = SANT

123. Juridik + AI = SANT

Digitalisering i offentlig sektor har både präglats och påverkats av juridiska diskussioner. Vad som är rätt och vad som är fel. Nu när AI har presenterat sig på allvar kommer digitaliseringsarbetet gå in i en ny fas, med ytterligare juridiska frågeställningar. Dessutom är några nya lagregler på väg att börja gälla. Hur kan vi arbeta för att det juridiska perspektivet ska vara en möjliggörare för verksamhetsutveckling där vi når den fulla potentialen av AI? Och hur ska vi arbeta tillsammans för att både möta den höga förändringstakten och skapa en hållbar och förtroendeskapande digitalisering?

Under seminariet kommer vi även bjuda in Uddevalla kommun som kommer berätta om hur de planerar att använda generativ AI och hur de tror att det kommer påverka deras verksamhet. Ulrika Olsson, projektledare och Nicklas Rudolfsson, verksamhetsutvecklare Uddevalla kommun.

Vi kommer också få lyssna till Lunds kommundirektör Christoffer Nilsson berätta om hur Lunds kommun har arbetat med det juridiska perspektivet för att skapa en hållbar och framgångsrik digitalisering.

Charlotte Arnell, juridisk rådgivare och Susanna Collijn, partner, PwC Sverige.
Moderator: Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.