112. Kan vård, patient, industri & akademi ingå partnerskap?

112. Kan vård, patient, industri & akademi ingå partnerskap?

Vad händer när regioner, patientorganisationer, näringsliv och akademi bildar partnerskap för att pröva och beforska implementeringsprocesser för personcentrerad vård? Vilka är utmaningarna och drivkrafterna när alla parter har egna verksamhetsmål och uppdrag?

Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Håkan Billing, Professor, Göteborgs Universitet, Inger Ros, Förbundsordförande Riksförbundet Hjärt/Lung, Inger Ekman, Seniorprofessor GPCC Göteborgs Univeristet, Per Källmark, Head of Publ Affairs, Novartis
Seminariearrangör: Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap PCP4

0